logo
More...

SOCIALRÅDGIVER

Socialrådgiveren i Sundhedsrummet har to hovedopgaver; at rådgive brugere samt at bygge bro til myndigheder og andre relevante instanser.

 

Mange brugere af Den Runde Firkant er i kontakt med det sociale system eller har behov for at være det.
Men mange brugere ved ikke hvordan det sociale system fungerer eller  hvilke rettigheder de har. Socialrådgiveren rådgiver og vejleder interesserede brugere om de relevante muligheder, rettigheder og pligter de har i forbindelse med deres aktuelle, selvoplevede problemstilling. I det omfang brugerne ønsker det, yder socialrådgiveren gerne hjælp i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger, læsning af breve samt andet praktisk med socialfaglig relevans.

 

En stor del af socialrådgiverens arbejde består i brobygning mellem brugere og myndigheder. Det er ikke usædvanligt, at brugere oplever det svært at (gen)etablere kontakt til det sociale system eller at møde op til aftalte samtaler eller andet. Socialrådgiveren tilbyder brugerne hjælp til denne kontakt; hvad enten det kan klares med et telefonopkald eller det kræver ledsagelse og bisidder-funktion.

 

Da socialrådgiveren i Sundhedsrummet ikke har nogen bevillingskompetence, er brobygningen afgørende for at sikre, at brugerne tilbydes retmæssige ydelser. Socialrådgiverens formål med brobygningen er at gøre sig selv overflødig – efter endt brobygning skal brugeren gerne være indforstået med og tryg ved samarbejdet med det sociale system.

Jævnligt oplever brugere dog desværre populært sagt at ”falde mellem to stole”. For eksempel har Sundhedsrummet erfaringer med brugere, der ikke kan få psykiatrisk behandling på grund af stofbrug og samtidig har svært ved at blive indskrevet i stofbrugsbehandling på grund af psykiske problemer. I sådanne tilfælde indgår socialrådgiveren gerne i længerevarende samarbejde med brugeren for at sikre, at brugeren bliver tilbudt retmæssig hjælp.

 

Socialrådgiverens samarbejde med offentlige myndigheder er ikke et mål i sig selv. Samarbejdet er et middel til at opnå det egentlige mål: At brugerens retssikkerhed ikke krænkes, og at brugerens behov imødekommes.

 

Socialrådgiveren møder jævnligt brugere med en problemstilling eller et ønske, som det ikke umiddelbart giver bedst mening at brobygge på baggrund af. Det kan for eksempel dreje sig om en bruger, der ønsker og har behov for omsorgsbehandling, men som er ukendt i handlekommune og dermed heller ikke nemt kan formidle sit ønske til sagsbehandler eller støttekontakt-person. For at sikre så optimale chancer for bevilling af omsorgsbehandling som muligt, tilbyder socialrådgiveren (og Sundhedsrummets sundhedsfaglige personale) i samarbejde med brugeren at udarbejde ansøgning samt støtteskrivelse samt at deltage i møder i handlekommune med det formål at sikre den bedst mulige belysning af sagen og dermed øge sandsynligheden for bevilling af omsorgsbehandling.

 

Socialrådgiveren har tavshedspligt i forbindelse med oplysninger om brugerne og strækker denne pligt langt. Kun i tilfælde af oplysning om forestående, personfarlig kriminalitet af alvorlig karakter eller oplysning om børn, der mistrives i hjemmet, videregiver socialrådgiveren oplysninger.

 

Alle socialt udsatte er velkomne til at kontakte socialrådgiveren i Sundhedsrummet – hellere én kontakt for meget end én for lidt!