logo
More...

MENNESKESYN OG METODE


Metodisk er fagligheden i Sundhedsrummets forankret i et positivt menneskesyn, som er grundlaget for hele vores indsats. Vores menneskesyn er, at

 • ethvert menneske er unikt
 • enhver bærer sin egen historie og selvopfattelse med sig
 • enhver er ekspert i sit eget liv. Hver enkelt af os vil til enhver tid have vores egen oplevelse af en given situation, og hver af disse oplevelser er lige gyldige. Det oplevede er det rigtige.Mennesket er et socialt væsen.
 • mennesket fungerer og definerer sig selv i en social kontekst. Alle mennesker har brug for at blive anerkendt som person ved at blive set og hørt af andre.
 • alle mennesker stræber efter det bedste for sig selv og andre på den bedste måde, som han eller hun ved.
 • alle mennesker er lige. Alle har dog ikke lige muligheder for at vælge deres liv. Vores forskellige livsvilkår sætter rammerne for vores valg- og handlemuligheder.
 • et menneskes udvikling kan hjælpes på vej og støttes, men sker i sidste ende kun i personen selv.

Det betyder, at vi – i forhold til de mennesker, der henvender sig til os for at få hjælp, støtte og sparring – bestræber os på, at

 • læne os tilbage lyttende
 • læne os frem i interesse/nysgerrighed
 • stille uddybende, refleksive, åbne spørgsmål.
 • gøre den enkelte i dialogen opmærksom og bevidst om eget liv og mønstre. Det sætter personen i stand til at skabe forandring for sig selv.
 • stille vores faglige viden til rådighed og støtte den enkelte i at finde målene for ham eller hende ud fra personens egne ønsker og behov
 • udvise rummelighed og betingelsesløshed i forhold til det enkelte menneskes ønsker, uden at vi fra vores position som fagfolk kommer til at sætte vores egen dagsorden på den andens vegne
 • have fokus på ressourcer og støtte op om det, brugerne allerede kan og er gode til