logo
More...

SUNDHEDSRUM

Sundhedsrummet er et sundheds- og socialfagligt tilbud til stofafhængige og hjemløse, der opholder sig på gaden på Indre Vesterbro. Sundhedsrummet fungerer som lægefaglig praksis der udfører praksisydelser og henviser til behandling og specialisttilbud.

Sundhedsrummet tilbyder hjælp og behandling i forhold til:briks

  • basal sygepleje og akut behandling af sår, skader, infektioner, overdoser og smerter.
  • råd og vejledning om sundhedsforhold, kost og ernæring, smitteveje og injektionsteknik.
  • smitteopsporing, blodprøvetagning og vaccinationsprogram.
  • udlevering af vitaminer og anden medicin.
  • langvarig medicinsk behandling til personer, der ikke fastholdes i indlæggelsesforløb.
  • ledsagelse, relations- og opsøgende arbejde- fodterapi

 

Sundhedsrummets ansatte foretager også opsøgende og fremskudt sundhedsarbejde på gaden, i nærmiljøet samt faste besøg på Reden og Cafe Klare, som er væresteder for kvinder på Vesterbro.

klinikSundhedsrummets medarbejdere er specialiserede i helbredsproblemer relateret til langvarig stofafhængighed. Det drejer sig om blandt andet kardiologi, infektionsmedicin, neurologi, lungemedicin, sårbehandling, hud/kønssygdomme, fodterapi og psykiatri. Desuden har personalet stor viden om forskellige stoffers indvirkning på mennesker – både fysiologisk, kognitivt og adfærdsmæssigt.

Sundhedsrummet er placeret i Halmtorvet 9D. Sundhedsrummet er indrettet som en sygeplejeklinik med modtagelse, samtalerum, klinik, et fodterapirum samt adgang til toilet, bad og tøjvask.

I Sundhedsrummet er ansat fem sygeplejersker, én fodterapeut og én socialrådgiver. Sundhedsrummet har tilknyttet en overlæge i almen medicin.

Sundhedsrummet har åbent mandag til fredag kl. 8.45-19.30.